Fästa bärlina i fasad

I de flesta fall när trädäcket ligger i anslutning till hus fästs en inre bärlina, en stödregel, mot husväggen. Husstommens material avgör hur du ska montera bärlinan och det är viktigt att förankra hela vägen in i stommen.

<< Missat steget om grundläggning?

Ska trädäcket inte fästas i huset hoppa vidare till: Bygga regelverk >>

Montage i husstomme av betong

Betong är det vanligaste materialet att fästa bärlinan i. Använd Betongskruv EUS för betongstommar, det är ett enkelt sätt att fästa bärlinan. Ett annat alternativ är att använda expander (heter Golden Anchor i ESSVEs sortiment) som är ett beprövat sätt att fästa in tunga laster i betong men där montaget tar något längre tid. 

Så här gör du: Betongskruv EUS kräver förborrning i stommen innan du monterar skruven. Säkerställ att du väljer en skruvlängd som gör att du kan  förankra bärlinan i det inre betonglagret minst 50 mm.

Tänk på! Eventuell isolering och puts i fasaden är inte bärande.

Produkterna som rekommenderas till betongfasad fungerar även för massivt tegel. 

Produkter för betongstomme

Montage i husstomme av lättklinker och lättbetong

Putsade fasader har oftast en stomme av lättklinker eller lättbetong. För montage i  lättklinker och lättbetong rekommenderar vi Lättbetongskruven HL som är framtagen för porösa material.

Så här gör du: Lättbetongskruven kan du skruva rakt in i lättbetongen eller lättklinkern, du behöver alltså inte förborra. Lättklinker och lättbetong är porösa material så det är viktigt att komma så djupt som möjligt med skruven i husstommen för bäst bärförmåga. Helst ska skruven passera klinkerblockets mitt med skruvspetsen. 

Tips! Om det är puts på fasaden så knacka bort det med en spik först så att skruven kan greppa innan du monterar med Lättbetongskruven.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_bärlina_betongskruv_1000x400.jpg

Produkter för lättklinker/ lättbetong

Montage i husstomme av trä

Ska du montera bärlina i husstomme av trä använder du någon av de grövre Konstruktionsskruvarna W eller HF, även kallade WAF och HEX, som lämpar sig bra för bärande konstruktioner. Skruvarna har snarlika egenskaper och båda kan monteras utan förborrning. Vill du ha en snygg finish rekommenderas Konstruktionsskruv W (WAF) som har ett plattare huvud, föredrar du ett snabbt montage med sexkantshylsa väljer du Konstruktionskruv HF (HEX).

Så här gör du: Ingen av skruvarna kräver förborrning, det innebär att du kan fästa bärlinan direkt in i husstommen. Tänk på att det är viktigt att komma ordentligt långt in i husstommen för bäst bärighet.

SE_bygga altan_grunskonstruktion_vinkelbeslag_1900x400.jpg

Produkter för trästomme

Montage i husstomme av håltegel och hålsten

Vid montage i hålsten fungerar Fasadplugg GXL utmärkt eftersom pluggen vid montage bildar en knut i håligheten och därmed ge bra bärförmåga.

Så här gör du: Montage måste ske så att fasadpluggen når förbi första hålrummet i stenen. Detta för att du skruven måste få grepp i minst två av hålstenens väggar och säkerställa hållfastheten. Dra åt skruven tills du känner att pluggen drar ihop sig till en knut, först då slutar du skruva.

Produkter för stomme av hålsten

Bärlinor som inte fäst i husstomme

Det är viktigt att övriga bärlinor i bygget monteras i samma höjd som den inre bärlinan som fästs i husstommen. Använd vattenpass eller laser för att säkerställa att de är i nivå. 

Avståndet mellan bärlinorna bör inte vara större än 2,5 meter. Har du planerat för en altan som är längre än så behöver du montera ytterligare bärlinor för att säkerställa en stabil altan. Mer om detta i nästa avsnitt Infästning Regelverk.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_yttre regelverk_1000x400px.jpg