Köp rätt skruv och rätt antal

När du valt typ av montage är det dags att säkerställa att du väljer en skruvkvalitet som håller över tid för just din altan. Rostskydd och flexibilitet är viktiga faktorer som spelar olika mycket roll beroende på var och hur du bygger altanen.

<< Missat steget om dold eller synlig trallskruv?

Har du koll på skruvkvalitet, gå vidare till: Montera trallbrädor korrekt >>

Ladda ner åtgångstabell för hur mycket skruv du behöver köpa: 

Ladda ner

Köp rätt skruvkvalitet

Val av skruvkvalitet är viktigt för en hållbar trall. Faktorer som påverkar om du ska välja en ytbehandlad kolstålskruv, rostfri A2 skruv eller behöver en rostrfri syrafast A4 skruv är bland annat: 

  • Trädäckets omgivande miljö
  • Storlek och höjd på trädäcket
  • Val av trallvirke
  • Val av underhåll för trädäcket

Nedan är en förenklad tabell för skruvval, men säkerställ att du alltid följer virkesleverantörens rekommendation. Osäker? Rostfri A4-skruv alltid ett bra val! Läs vidare under tabellerna för mer djupgående information. 

Faktorer som påverkar skruvval CorrSeal (C4) Rostfri A2 (C4) Rostfri A4
(C5)
Trall vid kust/hav (saltvatten)  

 

A4
Trall av tropisk trallvirke     A4
Trall vid pool     A4
Sjönära trall (bräckt/sötvatten)   A2 A4
Vid användning av tösalt eller rengöring med kemikalier    A2 A4
Stora trädäck   A2 A4
Höga trädäck   A2 A4
Däck som ligger direkt på mark   A2 A4
Låga däck i icke aggressiv miljö* CorrSeal (C4) A2 A4

*En aggressiv miljö utsätter skruven för stora påfrestningar till exempel pool med klor, saltvatten och liknande.

Köp rätt mängd.. och längd

Det är viktigt att köpa rätt mängd trallskruv. Skruvtillverkning har stor klimatpåverkan (Co2) och det är viktigt att all skruv som köps används.

En annan aspekt som är viktig att få rätt vid trallbygget är rätt längd på trallskruven. Vilken längd du ska ha beror på trallvirkets tjocklek. Felaktig skruvlängd riskerar sätta klämkraften ur spel, vilket gör att trallen inte kommer pressas mot regelverket.

Begreppsförklaring: CC-avstånd som det refereras till i tabellerna är det avstånd man bör ha mellan reglarna i grundkonstruktionen. Avståndet mäts från centrum (c) på ena regeln till centrum (c) på den andra regeln. 


Traditionell trallskruv

Trallskruvar som monteras på traditionellt vis ovanifrån, som standardskruven ESSVE Classic och premiumskruven ESSDECK Max, följer samma tabell.

Virkesdimension Skruvlängd Skruv/m2
22x95mm 42mm  58st cc-avstånd 40cm
28x95mm 55mm 40st cc-avstånd 60cm 
28x120mm 55mm 32st cc-avstånd 60cm 
34x145mm  75mm 28st cc-avstånd 60cm


Hidden Decking skruv (HDS)

Hidden Decking System är ett dolt trallmontage där skruvarna monteras diagonalt i sidan på brädan så att resultatet blir ett trädäck helt utan synlig skruv.

Virkesdimension Skruvlängd Skruv/m2
22x95mm 50mm  58st cc-avstånd 40cm
28x95mm 60mm 40st cc-avstånd 60cm 
28x120mm 60mm 32st cc-avstånd 60cm 
34x145mm  75mm 28st cc-avstånd 60cm


EDGEFAST System 

Med EDGEFAST Systemet byggs trall med spikpistol och spikliknande infästning i rekordfart. Observera att EDGEFAST enbart ska användas till virke max 28 mm tjockt.

Virkesdimension Skruvlängd Skruv/m2
22x95mm 57mm  58st cc-avstånd 40cm
28x95mm 57mm 40st cc-avstånd 60cm 
28x120mm 57mm 32st cc-avstånd 60cm 

 

Observera att tabellerna är vägledande. Följ virkesleverantörens rekommendationer.

Mer information om skruvkvalitet

Skruvens korrosionsklass (rostskydd)

Oavsett vilken skruv vi pratar om så är begreppet korrosivitetsklass viktigt, förenklat är det skruvens motståndskraft för rost. Det som avgör vilken klass en skruv hamnar i har att göra med skruvens  stålkvalitet och hur skruven är ytbehandlad.

Skruvars korrosionsklass anges på en skala mellan C1-C5. En C5-klassad skruv har högst skydd mot korrosion och en C1-klassad skruv har lägst. Trallskruvar har oftast en C4 eller C5 klassning. 

Bra rostskydd: CorrSeal ytbehandlat kolstål, C4-klass

Bättre rostskydd: Rostfri A2, C4-klass

Bäst rostskydd: Rostfri A4 skruv, C5-klass

Tänk på! Korrosivitetsklassificeringarna anger ett spann och inte direkta tal! Rostfri A2-skruv, med C4-klassning har en beräknad livslängd på ca 50 år i utomhusmiljö. Kolstålskruvar med ytbehandlingen CorrSeal har också en C4-klassning men en beräknad livslängd på ca 15 år. 

2. Skruvens stålkvalitet

Trallskruvar består antingen av rostfritt stål eller kolstål.

  • Rostfritt stål innehåller tillsatta ämnen med egenskaper som skyddar mot korrosion (rost). Rostfria skruvar finns i A2 och A4 kvalitet. A4 kvaliteten kallas syrafast och har ett ännu starkare skydd mot korrosion än A2.
  • Kolstålsskruvar ytbehandlas för att uppnå sitt rostskydd.

När behövs en flexibel trallskruv?

Stålkvaliteten avgör i mångt och mycke hur flexibel trallskruven är.

ESSVEs kolstålskruv med CorrSeal-ytbehandling är härda och uppnår korrosivitetsklass C4. Härdningsprocessen gör skruven stark men den blir inte lika böjlig och flexibel som de rostfria skruvkvaliteterna. Därför ska man använda en rostfri skruv när man bygger konstruktioner som utsätts för mycket rörelse, då skruven är så pass flexibel att den kan följa med i rörelserna utan att gå av. 

Exempel på när ett trädäck utsätts för mycket rörelse:

  • En stor altan utsätter skruv och virke för mer rörelse
  • En högt byggd altan är mer utsatt för rörelse
  • En trappa och dess räcke utsätts för mer rörelse
  • Exotiska träslag som Cumaru och teak har större vridkraft och expansion vilket genererar mer rörelse i virket

Trallskruv

Önskar du montera trallbrädorna med traditionell trallskruv väljer du premiumskruven ESSDECK Max eller standardskruven Classic.

Dold trallskruv

Vill du skapa ett montage utan synliga trallskruvar väljer du skruvsystemet Hidden Decking (HDS).

Loading image...

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRITT STÅL A4

Monteras i sidan av brädan för ett trädäck utan synlig skruv.

Visa Produkt
Loading image...

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRITT STÅL A2

Monteras i sidan av brädan för ett trädäck utan synlig skruv.

Visa Produkt