Regelverk

När vi gjort grundläggningen och fäst bärlinan i husstommen är det dags att börja arbeta med de reglar som ska bilda ramen till stommen samt reglarna som trallvirket ska skruvas fast i.

<< Missat steget om att fästa i fasad?

Kan du redan allt om regelverk gå vidare till: Dold eller synlig trallskruv >>

Kryssbjälklag eller nedsänkt bjälklag?

Valet mellan dessa brukar oftast bero på höjden på altanen, kryssbjälklag (nere till vänster) är oftast snabbast att montera men kräver lite höjd under tralldäcket för att få plats. Bygger man en altan med lägre bygghöjd så väljs oftast nedsänkt bjälklag (nere till höger) där reglar och bärlinor korsar varandra i samma höjd.

SE_bygga altan_kryssbjälklag_nedsankt bjälklag_900x300 px.png

Montera reglar - nedsänkt bjälklag

När du ska montera reglar i ett nedsänkt bjälklag rekommenderar vi att du väljer Konstruktionsskruv W (WAF) eller ET-T. Ingen av skruvarna kräver förborrning och de gör samma jobb men skiljer sig lite åt i montage och utseende. 

  • ET-T skruven ger ett montage utan synliga skruvhuvuden. Skruvens lilla huvud försänks en bit i virket och blir därmed helt dolt. 
  • Konstruktionsskruv W (WAF) ger ett snyggt resultat med ett platt och runt huvud. 

Vill du inte använda någon av konstruktionsskruvarna ovan så använder du balkskor som fästs med ankarskruv (även kallat beslagsskruv). Bilden till vänster visar montage med balksko och ankarskruv, bild till höger visar montage med Konstruktionsskruv W (WAF).

SE_regelverk_trall_balksko_beslagsskruv_900x400px.jpg

I videon nedan har du steg för steg instruktioner för hur du bygger ett nedsänkt bjälklag där montage inkluderar ET-T, Konstruktionsskruv W (WAF) och ankarskruv med beslag.

Montera reglar - kryssbjälklag

Har du däremot valt ett kryssbjälklag så ligger reglar ovanpå bärlina och då behöver man fästa dessa i varandra antingen med konstruktionsskruv ET-T eller med vinkelbeslag. Lasten nedåt sköts av stödet från bärlinan så det är bara sidokrafter som behöver hanteras i detta läge.

Skarvning av reglar och bärlina

Om det krävs längre bärlina eller regel än virkets längd så kan du skarva virket. Det gör du bäst genom att att förlägga skarven av bärlina över plint eller skarven av regel över bärlina så att båda delarna får stöd.

Viktigt! Regeln/bärlinan måste också fästas mot sin fortsättning och det görs genom dubbling eller med spikplåtar.

Dubbling eller avväxling av regelverk

Till dubbling eller avväxling av regelverk rekommenderar vi WAF. För snygg sammanfogning av konstruktionsvirke rekommenderar vi ET-T. För vinklar och balkskor rekommenderar vi ankarskruv.

Produkter för bygge av regelverk