Behövs bygglov för altanbygget?

För altanbyggen till en- eller tvåbostadshus kan du behöva ansöka om bygglov. Behov av bygglov beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Nedan listar vi fyra faktorer du bör ha koll på som påverkar bygglovet och som alla är beroende av varandra.

1. Avstånd till grannens tomtgräns

Om altanen ska byggas med 0 - 4,5 meters avstånd till grannens tomt krävs din grannes medgivande. Det rekommenderas att medgivandet är skriftligt.

Loading image...

2. Höjd på altanen

Höjd på din altan är avgörande för om den kräver bygglov eller ej. Kommer altanen upp en bit över marken och ändrar byggnadens yttre utseende i hög grad kan du behöva ansöka om bygglov. Samma sak gäller om du ska bygga altan på mark som sluttar ut från huset och där det kommer skapas utrymme under altanen.

Tumregel är att altaner under 1,8 m höjd inte behöver bygglov, men kolla alltid med bygnadsnämnden i din kommun, det är de som avgör om du behöver bygglov eller ej.

Tips - så mäter du höjden!
Du mäter höjd på altan från marken vid altanens ytterkant till altangolvets ovansida. Eventuellt staket eller räcke behöver inte räknas med i höjden.

Loading image...

Varför rostfri skruv?

Rostfri trallskruv håller länge! Här går vi igenom när bör du välja rostfri A2 skruv och när du måste använda rostfri A4?

Läs mer och välj rätt
Loading image...

3. Altanens längd från huset

Om du ska bygga en altan till ditt hus eller komplementbostadhus och altanen  sträcker sig ut mer än 3,6 meter från bostadhuset bör du fråga kommunen om det krävs bygglov. Det gäller oavsett hur du förhåller dig till de andra faktorerna som reglerar bygglovet.

4. Särskilt värdefullt område eller byggnad

Områden som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intresse kräver bygglov. Bor du i ett område eller en fastighet som är av särskilt värdefullt intresse bör du fråga byggnadsnämnden om råd angående bygglov.

Loading image...

När krävs inte bygglov

Det är inte alla altaner som kräver bygglov. Om du ska bygga en altan till din bostad och den eller bebyggelseområdet som den befinner sig i inte räknas som värdefullt ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv krävs inte bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om altanen:

  • Byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Inte är högre än 1,8 meter
  • Placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen

Det är viktigt att du rådgör med kommunens byggnadsnämnd gällande ditt specifika bygge. Det är byggnadsnämnden som avgör om din altan behöver bygglov eller ej.

Vad händer om man bygger utan bygglov?

Bygger du utan bygglov när det krävs kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift och eventuellt riva altanen.

Läs mer hos Boverket

Loading image...

Bygga pool i anslutning till altan

Pool är inte uppräknat bland konstruktioner som kräver lov, dock inte heller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen.

Vissa faktorer kan ändå kräva att du ansöker om bygglov till exempel:

  • Om pool förses med pooltak kan pooltaket, beroende på hur högt det är och ser ut, kräva bygglov.
  • Om du bygger altan eller sätter upp ett plank runt poolen
  • Om du planerar ansluta poolen till allmänna vatten- och avloppsnätet

Innan du börjar bygga pool är det viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun och för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Läs mer om bygglov, marklov och anmälan gällande pool på boverkets hemsida.

Loading image...

Tips för poolbygget!

Ska du bygga en altan med pool eller badtunna påverkar det både konstruktion, virkesval och skruvval. Se till att du har koll på alla delar innan du startar bygget.

Läs alla tips
Loading image...

Rekommenderat innehåll

 

 

Loading image...

Anlita en snickare?

Det finns många fördelar med att anlita snickare för bygget. Vi listar 5 saker du bör ha koll på innan du kontaktar snickaren.

Läs tipsen
Loading image...

Ska du bygga altanen själv?

Att missa steg i bygget eller göra felaktiga beslut kan stå dig dyrt! Här hittar du en guide bestående av alla steg i bygget.

Till guiden
Loading image...

Hitta närmaste bygghandel

I bygghandeln hittar du allt till altanbygget - skruv, beslag och virke. Vi har listat återförsäljarna med stort utbud av ESSVEs trallprodukter.

Hitta din lokala handlare
Loading image...